A gyümölcsöző kapcsolat

Vállalkozó szellemű faiskola Dánszentmiklóson
Horváth Csilla - 2024-07-04 16:04

Számos védett gyümölcsfajtát, alanyokat, új fajokat, modern technológiákat hozott a hazai gyümölcstermesztésbe a dánszentmiklósi Pullulo faiskola.
A cég szakmai napján az alapítás óta eltelt bő tíz év eredményeit osztották meg partnereikkel.

(Teljes újságcikk képekkel a bejegyzés végén.)

Dánszentmiklóson működött éve­ken keresztül a főként szamóca szaporításával, nemesítésével foglalkozó német Haberli faiskola. Megszűnése nagy űrt hagyott maga után, és ezt kívánta betölteni a 2011 októberében alapított Pullulo faiskola, mondta a cég vezetője, Rácz Szabó Róbert. A három alapító családból mára kettő maradt, a Rácz és a Nádosy család tulajdonában van a cég. A furcsa név nem véletlen, a pullulo latinul rügyet, bimbót jelent.

Az első év rögtön teljes fagykárral in­dult, amit nagy tételű alanytelepítéssel próbáltak ellensúlyozni. Nagy ugrás volt a faiskola életében 2020, amikor a kö­vetkező szezonra 400 ezerről 600 ezerre növelték az eltelepített alanyok számát. Ma 34 hektáron működnek, és az egyik helyi agrárvállalkozásnak köszönhető­en évről évre tudják cserélni a bérelt te­rületeiket, ami nagyon fontos a faiskolai termesztésnél.

A cég bevételének 70%-a szabadföl­dön nevelt szaporítóanyag értékesítésé­ből származik, 20%-a a konténeres nö­vényekből, a többi az egyéb kategóriá­ból, főként bogyósok értékesítéséből. Az árbevételük több mint 40%-át az export adja. Erre a kivitelre különösen büszkék, igaz, enélkül nem is tudnának meg­nyugtatóan gazdálkodni. Oltványaik el­jutnak Szlovákiába, Szerbiába, Ukrajná­ba, Horvátországba, Bulgáriába, Romá­niába, Ausztriába és Németországba.

Új fajták, technológiák

Úttörők voltak a mikroszaporított ala­nyok, illetve bujtványok hazai alkal­mazásában, és számos védett, licences fajta szaporítási jogát is megszerezték. Olyan keresett gyümölcsök kaphatók náluk, mint a Penta, Makako, Vairo, Ma­rinada öntermékeny mandulák, a Ta­mara, Techlovan, Irena, Pillango, Nimba, Red Pacific, Areco cseresznyefajták, a Petri, Éva, Olibell, Achat, Turmalin meggyfajták, a Gladys, Royal Glory, Royal Summer, Alirosada őszibarackok, a kajszifajtákat pedig nem is sorolta fel Rácz Szabó Ró­bert. Ezt a nagy választékot egyáltalán nem könnyű fenntartani, óriási szerve­zést igényel a külföldről érkező szemek fogadása, kezelése, tárolása. Tavaly pél­dául 400 ezer rügy érkezett Dánszent­miklósra Csehországból, Hollandiából, Spanyolországból. Minden tételt ponto­san számontartanak.

Új kultúrákat, új termékeket is beve­zettek a magyar gyümölcstermesztés­ben, ilyen például a törökmogyoró ala­nyú törzses mogyoró. A törökmogyoró jó szárazságtűrő és nem sarjadzik, a törzses oltványokról géppel lehet lerázni a termést. Szerbiában nagy ültetvények léteznek ezzel a megoldással. Az már hazai tapasztalat volt, hogy szabad gyö­kérrel bizonytalan az eredés telepítés után, ezért már csak konténeres oltvá­nyokat nevelnek török mogyorón.

Gesztenyéből olyan oltványokat kí­nálnak, amelyeknek az alanya mikrosza­porított spanyol anyag, és már beoltot­ták ízletes vargányával, a szarvasgombával beoltott fák mintájára. Néhány éve keresték meg őket azzal, hogy lehet-e itthon pekándiót termeszteni. Hosszas keresgélés után Meskó István segítségé­vel találták meg az egyetlen európai fais­kolát, ahol szaporítják ezt a növényt, és meg is vettek 2000 fát, mert csak kami­onnyi tételt adott el a spanyol faiskola. Minden fa gazdára lelt, és mivel nagyon korán elkezdenek teremni, hamarosan hazai pekándió is lesz a piacon. Jó üzleti érzékből a kamionba raktak néhány pisztáciát is, mert valószínűleg az is megmarad hazánkban. A spanyolok sze­rint mínusz 30 °C-ig télálló. Kétlaki nö­vény, tehát a termő egyedek mellé hím növényeket is kell ültetni.

A 17 alkalmazottal működő faiskola szaporítja az Artevos tesztnövényeit, és részt vesz a fajták hazai értékelésében. A KITE kísérleti telepén, Derecskén léte­sült az a meggyültetvény, amit kombájn­nal lehet majd betakarítani. Ezeket a kí­sérleti fákat is Dánszentmiklóson készí­tették el.

Széles az alanyválaszték

A bemutatkozás után Hrotkó Károly, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egye­tem professor emeritusa a csonthéjasok ígéretes alanyait mutatta be gyümölcs­ fajok szerint. Részletes előadásából csak néhány megszívlelendő tanácsot eme­lünk ki. Általános tendencia, hogy egyre kevesebb magoncalanyt használnak, át­vették a helyüket a vegetatívan szaporí­tott klónok, a jövő pedig a mikroszaporí­tott alanyoké. Számos fajhibrid alany született a különböző nemesítési prog­ramokban, amelyek gyorsan bekerülnek a termesztésbe. Figyelmet érdemel a spanyol Rootpac-sorozat, amelynek a tagjaiból szinte minden csonthéjashoz lehet találni megfelelőt. Egészséges, el­lenálló alanyok, gyengébb növekedést váltanak ki.

A növekedés mérséklésére azért van szükség, mert ma már minden gyümölcsöt a földről kell leszedni, hiszen nincs elég munkaerő. A másik megoldás az, hogy olyan ültetvényt kell kialakítani, ami a legjobban gépesíthető, beleértve a szüretet is.

Néhány fontos korlátozó tényezőre is felhívta a figyelmet a professzor. Szilvát csak az ültessen itthon WaVit vagy Wan­genheim alanyon, aki nagyon jó talajon, nem túl forró nyarú területen gazdálko­dik és sok víz áll a rendelkezésére az ön­tözéshez. A hibrid Docera és Dospira alanyok hiperszenzitív reakcióval ellen­állók a himlővírusnak, ami egyben azt is jelenti, hogy ha a rájuk oltott szilva megfertőződik, ledobják magukról. A Nyíkitszkíj Botanikus Kertben született Krymsk alanyok ázsiai szilvafajok hibridjei, és általában nem nőnek rajtuk elég nagyra a nemes fajták.

Kajszinál a legnagyobb növényvédel­mi probléma a fitoplazmás betegség, amit a szilva-levélbolha terjeszt, ezért mindenképpen kerülni kell a sarjadzás­ra hajlamos alanyokat, mert a sarjakon keresztül megfertőződhetnek a kóroko­zóval. Jó tudni, hogy a dugványcseme­ték kevésbé sarjadzanak, mint a magon­cok. Kajszinál kimondottan ajánlott a magas szemzés, hogy az alany kedvező tulajdonságai jobban érvényesüljenek, hangsúlyozta Hrotkó Károly. A miroba­lán és az őszibarack viszonylag jó alany a kajszi számára, nem is beszélve a kaj­szimagoncról, csak azon lassan fordul­nak termőre a fák és erős növekedésűek lesznek. Rengeteg fajjal és hibriddel próbálkoznak kajszialanyként, a legfon­tosabb megtalálni minden fajtához a jól összeférő alanyt, amin a gyümölcsmé­ret is megfelelő.

Az őszibarack és a mandula számára is óriási az alanyválaszték, fontos szem­pont, hogy az alany tűrje az újratelepí­tést, a szárazságot, a talaj nagy mésztar­talmát, és lehetőleg késleltesse a virág­zást. Alapkövetelmény a korai termőre fordulás és a nagy gyümölcsméret, mandulánál a gépi szüret lehetősége. Léteznek jó magyar hibrid alanyok is, a Pe-Da és a Pe-Ma, illetve a magyar-fran­cia Cadaman, amelyeket sajnos nem szaporítanak itthon.

Cseresznye és meggy esetében külö­nösen fontos az intenzív nevelés lehető­sége, amihez azonban az esetek nagy ré­szében (UFO, KGB, legyező, spanyol bo­kor) erős alanyra van szükség, figyelmez­tetett Hrotkó Károly.Véleménye szerint a Gisela-sorozat tagjait olyan helyen érde­mes használni, ahol nyáron nincs mele­gebb 30 °C-nál és 500-600 milliméter csapadék hullik. Hazai sajmeggy klón­ alany a Bogdány, az Egervár és a Magyar, magonc a KorPonay, amelyek mind al­kalmasak orsófa nevelésére.

Ültetvénytelepítési támogatás

Az ültetvénytelepítés és gyógynövény­ termesztés támogatásáról beszélt Sidlovits Diána, a Nemzeti Agrárgazda­sági Kamara kertészeti csoportjának vezetője. Idén indulnak a klasszikus vi­dékfejlesztési támogatások, összesen 79 pályázati felhívást tervez erre az évre az Agrárminisztérium. Ültetvény­ telepítésre 50%-os támogatás nyerhe­tő, amit még maximum 15%-kal lehet megfejelni különböző lehetőségekkel, mint a gazdaságátadás, a fiatal termelő státusz vagy az ökológiai gazdálkodás, illetve a kamattámogatás. Elég lesz 40% mezőgazdasági árbevételt igazolni a jogosultsághoz, és nagy könnyebbség, hogy nem lesz kötelező bázislétszámot tartani.

Sokféle fejlesztés tartozik ide, új gyü­mölcsültetvény telepítése víztakarékos öntözéssel, ültetvénycsere, illetve 10 évesnél nem idősebb ültetvény korsze­rűsítése, évelő gyógy- és aromanö­vény-ültetvények telepítése, gépek, esz­közök beszerzése, továbbá borszőlő-ül­tetvények telepítése és betakarítógép beszerzése. A gyümölcsösök korszerűsí­téséhez tartozhat a fagyvédő, jégvédő és esővédő beruházás, valamint különbö­ző szedőberendezések, kézi eszközök beszerzése. Arra azonban figyelni kell, hogy komplex fejlesztésekre nyílik mód, egy-egy berendezést nem támogat ez a pályázat. Az öntözéshez figyelni kell arra, hogy a jelenleg hatályos vízgyűj­tő-gazdálkodási tervnek megfelelő víz­jogi engedély szükséges.

Áprilisban jelent meg társadalmi egyeztetésre a pályázat, a megjelenésé­től számított 60 nap elteltével lehet az első benyújtási időszak. A végrehajtásra 24 hónap áll rendelkezésre a támogatási okirat véglegesítésétől számítva.

Kovács Gábor, az OTP agrárosztályá­nak vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a 10+5%-os kamattámogatást, il­letve kezességvállalást a megnyert pá­lyázat után lehet igényelni, a beruhá­zási alapösszeg után. Ehhez a bankok speciális hitelféleséget dolgoznak ki, maximum tízéves futamidővel. Várha­tóan legkorábban az év végén lehet majd meghirdetni ezeket a hiteleket, amikor megszülettek az első támogatá­si okiratok.

Horváth Csilla

Olvasnivalók

Megrekedtünk a hagyományos mandulaalanyoknál

A vezető mandulatermesztő országokban (USA, Törökország, Irán, Spanyolország) erőteljes...

Tovább

Cseresznye és meggy tanulmányút Németországban és Csehországban

Június végén a Pullulo Faiskolai Kft. kollégái, néhány cseresznye- és meggy termesztéssel...

Tovább

Ellenálló ültetvények

A Kertészet és Szőlészet magazin 48. számában (2021. december 1.) a Tápiószecsőn...

Tovább