A gyümölcsöző kapcsolat

Alanyok

Cseresznye alanyok

GiSelA® 5

Közép-Európában a legfontosabb törpítő hatású cseresznye alanynak számít, 50%-kal kisebb növekedési erélyű, mint a vadcseresznye. A mérsékelt övi országokban számos nemes fajtával kipróbálva, mindenütt jó eredményeket mutatott, a különböző talaj- és klimatikus viszonyok, művelési rendszerek között is. Elsősorban jó minőségű talajokra ajánlott, a hőségre kissé érzékeny.

Németországban jelenleg az új, intenzív ültetvények több mint fele már ezen az alanyon van. Szintén eredményesen használható meggy alanyként is.

GiSelA® 6

A GiSelA 5-nél kevésbé igényes a talajminőségre, a vízellátottságra a termesztéstechnológiára, jól alkalmazható kevésbé intenzív, öntözés nélküli ültetvényekben is, azonban a szélre érzékeny, ezért ajánlott a támrendszer használata. A növekedési erélye a GiSelA® 5 és a vadcseresznye alany közé esik. Az első évben mutatott erős növekedés ellenére, erre az alanyra oltott fák már az első évben termőre fordulnak.

GiSelA® 12

A növekedési erélye a GiSelA® 6-os alanyhoz hasonlít, de bizonyos körülmények között ennél erősebb növekedést is mutathat. Európában azokon a területeken lehet jelentősége, amelyek a GiSelA® 6 számára már nem megfelelőek (szeles és nagyon csapadékos termőhelyek). A GiSelA® 5 és GiSelA® 6 alanyokhoz képest kisebb termékenység jellemzi, amely pozitív tulajdonságként értékelhető, különösen abban az esetben, ha öntermékeny nemessel történik a szemzés, mivel így elkerülhető a „túltermés”. Rendszeres metszéssel fenntartható a termékenység és a megfelelő termésmennyiség. A jó télállóság mellett, a GiSelA® 12-es alany jól alkalmazható melegebb klímájú területeken is. Továbbá az alany toleráns a PDV és PNRSV vírusokkal szemben.

GiSelA® 17

A GiSelA sorozaton beül a legnagyobb növekedési eréllyel rendelkezik. Szülő fajok a vérszilva (Prunus canescens) és a cseresznye (Prunus avium), amelyeknek köszönhetően a fák robosztusak és rezisztensek a talajuntságra.

Az alany jó kompatibilitási tulajdonságának és egészségi állapotának köszönhetően a Maxma 14 alany alternatíváját jelentheti. Észak-Amerikában és Németországban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a fák GiSelA® 17 alanyon jó minőségű, és nagy mennyiségű termést hoznak, és korán termőre fordulnak. Fapusztulás, vagy egyéb negatív tulajdonság nem volt megfigyelhető a fákon.

A túltermés kockázata kisebb, mint a GiSelA® 5 és GiSelA® 6 alanyok esetében, ezért lehetséges az öntermékeny fajtákkal való kombinálás. Az alany toleráns a PDV és PNRSV vírusokkal szemben. A talaj- és klimatikus viszonyokra kevésbé igényes, mint a GiSelA® 5. Szárazsággal szemben rezisztenciát mutatott egy Dél-Amerikában végzett vizsgálat során.


GiSelA alanyok növekedési erélye

Maxma Delbard ® 14 (Prunus avium x Prunus mahaleb)

Védett cseresznye alanyfajta, amely középerős növekedésű, jó összeférhetőség jellemzi és kiváló produktivitást eredményez. Jól alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz, mérsékelten rezisztens a Phytophthora-ra és toleráns a Pseudomonas-szal szemben. A Maxma Delbard ® 14 alany a száraz, homokos termőhelyeken is bizonyítottan korábbi terméshozású, magasabb termésátlagú és szépen felújuló koronájú oltványokat ad. Emiatt az ilyen adottságú területeken felváltotta a korábban elterjedt, hasonlóan középerős növekedési erélyű, ám fagy- és szárazságérzékeny Colt alanyt. Nem minden fajta esetében vált be azonban a Maxma Delbard ® 14 – kevésbé bőtermő fajták mellé (pl. Regina) csak a nagyon homokos, száraz ültetvények számára érdemes választani.

Egyértelműen jobb a tűrőképessége a meleg periódusokban, telepítése gyengébb talajokon is lehetséges. Törpítő hatása kevésbé jelentős, mint a GiSelA® alanyoké, és meredeken ágazik el. Németországban, több esetben és fajtán is megfigyeltek egy 5-7 éves korban bekövetkező klorózissal együtt járó legyengülést MaxMa 14 alanyú ültetvényekben.

Sajmeggy

A sajmeggyalany jól tűri a talaj magas pH-ját, a szárazságot, a nyári magas hőmérsékletet, viszonylag korai termőre fordulást eredményez és nem igényel támaszrendszert. Viszont a magas talajvízszintet nem kedveli. Kétségtelenül hátránya az erős növekedés, amelyet viszont a nyári metszéssel, valamint a jó időpontban alkalmazott gyökérmetszéssel jól lehet kompenzálni. Az alanyok közül egyedül a sajmeggy tűri jól a gyökérmetszést, a meggy, vagy meggy hibrid alanyokkal szemben a sajmeggyen a gyökérmetszés nem okoz sarjadzást. Az egyre gyorsuló és szembetűnő klímaváltozás jelenségeire tekintettel a sajmeggy számos előnyt biztosít a közép- és kelet-európai termesztők számára, de a kontinentális klímájú ázsiai országokban is perspektivikus alany. Az újratelepítési betegségeket a sajmeggy alanyok viselik el a legjobban. A sajmeggy klónalanyok fontos tulajdonsága, hogy homogén növényállományt biztosítanak a magoncalanyokkal szemben.

Olvasnivalók

Megrekedtünk a hagyományos mandulaalanyoknál

A vezető mandulatermesztő országokban (USA, Törökország, Irán, Spanyolország) erőteljes...

Tovább

Cseresznye és meggy tanulmányút Németországban és Csehországban

Június végén a Pullulo Faiskolai Kft. kollégái, néhány cseresznye- és meggy termesztéssel...

Tovább

Ellenálló ültetvények

A Kertészet és Szőlészet magazin 48. számában (2021. december 1.) a Tápiószecsőn...

Tovább